Klik hier voor terugbladeren
klik op de linker pijl voor terugbladeren, rechts voor vooruit.
Klik hier voor vooruitbladeren
Het Bouwproject.

In het najaar van 2001 start de bouw van een Tibetaans nonnenklooster in Dharmsala, India. Het klooster zal plaats bieden aan 108 nonnen van de Shugshep traditie. Er is nu al een klooster, maar er is dringend behoefte aan een nieuw gebouw op een andere plek. Het huidige klooster is niet gebouwd voor een klimaat op 1800 meter hoogte. De lekkages en de schimmelende vochtplekken vormen een serieuze bedreiging voor de gezondheid van de gevluchte en mishandelde nonnen. Bovendien slapen de vrouwen uit ruimtegebrek in de gangen. Er is besloten een nieuw klooster te bouwen op een reeds aangekocht perceel. Het bouwproject kost 411.000 dollar. Er is reeds 100.000 dollar binnengebracht door Noorse en Amerikaanse fondsen. De resterende 311.000 dollar worden in 2001 geworven in Nederland, Duitsland, Amerika, Noorwegen en Engeland. Het onderhoud van het klooster zal betaald worden uit reeds geworven fondsen van de Norwegian Tibet Committee Womens Group, de Duitse Heinrich Böll Foundation en het Amerikaanse Tibetan Nuns Project.
We zijn bezig met het inzamelen van geld voor dit doel.
Uw donaties zijn van harte welkom. ( zie SiteInfo )
       Terug       
    Homepage    
Klik hier voor de volgende blz. De Achtergrond.